Adisyo Patron 下载

Adisyo Patron

  • 分   类:商务
  • 是否收费:免费
  • 年龄要求:4+
  • 开发者:Adisyo Bilisim A.S
  • 星级   级:

  • 评   分:0.00
  • 下载量:5154次
  • 发   布:2024-03-01 02:48

手机扫码免费下载

#截图

#简介

Cafe, Restaurant, Bar, Otel gibi i?letmelerini y?netmek i?in Adisyo sistemini kullananlar?n raporlama arac? Patron yay?nda. Uzaktan tüm ?ubelerinizi g?rüp y?netebilmeniz i?in haz?rlanan Patron uygulamas? ile, toplu cirolar?n?z?, stok durumlar?n? ve istatistikleri g?rebilirsiniz.

版本更新内容:
Anasayfa ve raporlarda düzenlemeler yap?ld?.

相关TAG: 商务 美食佳饮